PowerPoint บทที่ 4 : การใส่ข้อความลงในสไลด์

การใส่ข้อความลงไปในสไลด์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการนำเสนอเพราะต้องมีข้อมูลในการนำของงานแต่ละชิ้น แต่ที่จะขาดไม่ได้คือความสวยงามของหัวข้อ จุดนี้ล้วนเป็นจุดเด่น และจุดที่น่าสนใจของเรื่องนั้น ๆ • ปกติแล้วคนส่วนใหญ่ทำเป็นหมดแล้วครับการใส่ข้อความ เพียงแค่คลิกที่ช่องสไลด์ของเราแล้วพิมข้อความลงไปเลย • ส่วนแบบที่ 2 ก็จะเป็นการใส่ตัวอักษรสิ้นครับให้ไปที่  แทรก ---> เลือก ตัวอักษรศิลป์ ตัวนี้ถือเป็นจุดเด่นตัวนึงที่ทำให้สไลด์ของเรามีความสวยงาม •...

PowerPoint บทที่ 3 : การเปลี่ยนภาพพื้นหลังและการใส่สี

การใส่สีพื้นหลังนั้นในการนำเสนอมีประโยชน์มาก ๆ เมื่อต้องการให้งานนำเสนอของเรามีความโดดเด่นในตัวงานจึงต้องหาวิธีการตกแต่งให้สวยงาม และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังวิธีต่อไปนี้ • เมนูเลือก ออกแบบ ---> ลักษณะพิเศษ ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นพื้นหลังที่เค้าทำสำเร็จรูปมาให้เราแล้วเลือกได้ตามใจชอบเลยแต่สำหรับคนที่คิดว่าสีพื้นหลังยังไม่โดดเด่นอย่างปรับแต่งให้เป็นของตัวเองลองดูวิธีต่อไป • คลิกที่ จัดรูปแบบพื้นหลัง • ในหน้านี้นะครับเราสามารถตกแต่งยังไงก็ได้เพราะสามารถกำหนดสีได้เอง • หลังจากเลือกเสร็จแล้วให้กด นำไปใช้กับทั้งหมด วิธีต่อไปคือวิธีการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง •...

PowerPoint บทที่ 2 : วิธีการบันทึกงานนำเสนอ

การบันทึกงานนำเสนอ    มีด้วยกันอยู่ 2 คำสั่ง  คำสั่งบันทึก ( Save) และคำสั่งบันทึกเป็น( Save as) ซึ่งใช้ต่างกัน ดังนี้ คำสั่งบันทึก ( Save)ใช้เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ซึ่งจะทำการบันทึกชื่อไฟล์เดิมซึ่งมีขั้นตอนการบันทึกดังต่อไปนี้ เลือกที่แฟ้ม เลือกบันทึกเป็น จากนั้นเลือกโฟดเดอร์ที่เราจะบันทึกงานครับแล้วกด...

PowerPoint บทที่ 1 : วิธีการสร้างงานภาพนิ่ง

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานนำเสนอด้วยตัวเองทั้งหมดที่ใช้ PowerPoint 2010 แต่ถ้าหากใช้เวอร์ชั่นอื่นก็สามารถดูบทความนี้ทำไปประยุกต์ในการปฏิบัติดูได้ • เริ่มแรกให้เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาก่อนครับจะได้หน้าตาแบบนี้ • จากนั้นคลิก สร้างภาพนิ่ง แล้วเลือกรูปแบบภาพนิ่งครับ ( ปุ่มนี้จะอยู่บนๆซ้ายมือสุดครับจะเห็นอยู่ อยู่ในเมนู หน้าแรก ) • หากสร้างแล้วก็จะแสดงแบบตามรูปภาพครับ •...

บทความล่าสุด